Medlemskontingent 2018

Oppdal sykkelklubb har siden 2015 benyttet medlemsstystemet Min Idrett. Medlemskontingenten for 2018 vil som i fjor faktureres derfra. De som har liten kjennskap til dette kan lese mer under Medlemskontingent.

 

Man kan hente ut medlemsbevis på Min Idrett når kontigenten er betalt.