Kategoriarkiv: Nyheter

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021

Styret innkaller til ordinert årsmøte for Oppdal sykkelklubb

Dato: 24 Mars 2021

Tid: 20:00

Sted: Nettmøte

Saksliste

  1. Godkjenning av de som er stemmeberettigede
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å signere protokollen
  • Årsmelding for 2020
  • Behandle innkomne forslag:
  •  Utbygging av sykkelløyper i Kåsen (Johannes informerer)
  • Info
    • Stisykkel camp

Innkalling til årsmøte 2020

Styret innkaller til ordinært årsmøte for Oppdal Sykkelklubb
Dato: 06.05.20
Tid: Kl. 19.30
Sted: Nettmøte

SAKSLISTE
– Godkjenning av de som er stemmeberettigede
– Godkjenning av innkalling og saksliste
– Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å signere protokollen
– Årsmelding 2019
– Årsregnskap 2019
– Innkomne forslag/saker
– Utbygging av sykkelløyper i Kåsen (Johannes informerer)
– Info om sykkel eneren (Roar informerer)
– Info om fjellmaraton (Sindre informerer)
– Info om organisert trening, Covid-19 (Geir informerer)
– Fastsette medlemskontingent 2020
– Budsjett 2020
– Valg

Oppdal 01.04.20
Styret i Oppdal Sykkelklubb

Klubbmesterskap tirsdag 11. juni.

Start ved Oppdalsbanken kl 19. Nøytral sone til der gamle kongeveg kommer ned på R70. Rittet kjøres som trening så veitrafikkloven skal følges. 

Det blir kjørt til Lønset andre innkjørsel med snuing der. Ved Brudalen taes veien opp til Hindset, her blir det ”strade bianche” opp til Skarveien med mål som før ved ferista ved innkjøring til Grøtsetra. 

Håper folk stiller, damene også. Dette er en kort og fin tur som kan nytes i den farten man måtte ønske. 

Innkalling ekstraordinært årsmøte 2019

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte for Oppdal Sykkelklubb

Dato: 29.04.19

Tid: Kl. 19.30 Sted: Klubbhus i Kåsen

SAKSLISTE

– Godkjenning av de som er stemmeberettigede

– Godkjenning av innkalling og saksliste

– Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å signere protokollen

– Valg

 

Oppdal 08.04.19 Styret i Oppdal Sykkelklubb

Klubbspinning 2019

Det er også i år klubbspinning på Spenst onsdager kl. 1900-2000 frem til påske.

Klubben har ti plasser og det er første mann/kvinne til mølla. Spenst disponerer resten av syklene.

Tilbud om innetrening på Spenst Oppdal

Spenst Oppdal sitt tilbud til klubbens medlemmer:
Tren for kr. 429,- pr. måned fra september til april. Deretter fryses medlemsskapet uten betaling i fire måneder. Ta forbindelse med Siri Hoseth på Puls  (post@pulsoppdal.no) for innmelding og mer informasjon.