INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021

Styret innkaller til ordinert årsmøte for Oppdal sykkelklubb

Dato: 24 Mars 2021

Tid: 20:00

Sted: Nettmøte

Saksliste

  1. Godkjenning av de som er stemmeberettigede
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å signere protokollen
  • Årsmelding for 2020
  • Behandle innkomne forslag:
  •  Utbygging av sykkelløyper i Kåsen (Johannes informerer)
  • Info
    • Stisykkel camp