Månedlige arkiver: juni 2014

Informasjon fra NCF vedrørende rankinger

Som flere av dere har sett er vår elektroniske NCF ranking nå publisert. Gjennom dette systemet regnes nå stillingen i NorgesCupene- og i våre NCF Rankinger ut. Dere finner de ulike rankingene her: http://www.sykling.no/ranking/Sider/NCF2014.aspx

Med så mange tellende ritt og utøvere vil det lett kunne oppstå feil i slike lister. For å kunne holde listene riktige er vi avhengig av at dere forløpende melder fra om eventuelle feil. Vi har så langt oppdaget en del feil pga variasjon eller mangler på oppgitte fødselsdatoer eller ulike skrivemåter i navn som gjør at automatisk matching mot lisensregistreret feiler. Det er viktig at utøveren meldes på med sin riktige fødselsdato og at navn er likt skrivet som på lisensen. Finner dere feil i rankingene så rapporteres de sammen med fødselsdato på gjellende utøver til: perarne@quick.no