Treningstider

Treningstider sommer

Mandager 1800: Kåsen: Barn og ungdom.

Tirsdager 1800: Oppdalsbanken: Turrittgruppe (landevei frem til sommerferien), samt dametrening (terreng).

Onsdager 1800: Kåsen: Terreng. Alle, både barn og voksne.

Torsdager 1800: Oppdalsbanken: Turrittgruppe (landevei).

Lørdager 0900: Oppdalsbanken: Turrittgruppe (landevei).