Månedlige arkiver: juni 2015

Kart over sykkeltrimposter

Her er lenke til kart over sykkeltrimpostene klubben har ute i sommersesongen. De er nå inne for vinteren, og trekning har funnet sted:
Svarthaugen – Martin Morken
Gotheim – Harald Plassen
Langvelldalen – Ingrid Bjørndalsæter
Bjørklia – Brita Steen
Gjevillvasshytta – Otto Meisingset

Gavekort fra Intersport Oppdal kommer i posten. Gratulerer! 

http://kart.gulesider.no/m/U5wC5?embed=true&center=62.63724138698338%2C9.680328369140625&zoom=11&layer=map