Treningstips

I november hadde vi besøk av Bent Rønnestad. Tema for foredraget er tenkt å var:

Hvilke faktorer påvirker kapasiteten på sykkel? O2 opptak, styrke og arbeidsøkonomi.
Hvordan trener vi for å påvirke de ulike faktorene?
Har styrketrening effekt for syklister?
Periodisering av treningen for å best utbytte.

2014-11-18 18.03.19

Vedlagt er finner dere dee mest sentrale og praktiske foilene fra foredraget. I tilegg legger vi ut treningsanbefalinger som NCF publiserer i disse dager. Det er en lang versjon med litt flere detaljer og kanskje litt vanskeligere å lese og enn kortere versjon, som fokuserer mer på det praktiske aspektet. Disse to skrivene er ikke helt ferdige med tanke på layout.

Anbefalinger sykkeltrening_kort versjon

Treningsanbefalinger for å bedre sentrale fysiologiske faktorer i sykkelprestasjon

Optimalisering av sykkeltrening_ettersendt(1)

Bent Rønnestad er førsteamanuensis ved Seksjon for idrettsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer og har en deltidsstilling i Olympiatoppen Innlandet som idrettsfysiolog. Han var ferdig med doktorgraden i 2010, der tematikken var hvordan styrketrening påvirker sykkelprestasjon. Bent`s forskningsfelt inkluderer blant annet utholdenhetstrening, periodisering av trening og styrketrening. Han har publisert over 50 internasjonale og nasjonale artikler og bokkapitler.