Månedlige arkiver: april 2020

Innkalling til årsmøte 2020

Styret innkaller til ordinært årsmøte for Oppdal Sykkelklubb
Dato: 06.05.20
Tid: Kl. 19.30
Sted: Nettmøte

SAKSLISTE
– Godkjenning av de som er stemmeberettigede
– Godkjenning av innkalling og saksliste
– Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å signere protokollen
– Årsmelding 2019
– Årsregnskap 2019
– Innkomne forslag/saker
– Utbygging av sykkelløyper i Kåsen (Johannes informerer)
– Info om sykkel eneren (Roar informerer)
– Info om fjellmaraton (Sindre informerer)
– Info om organisert trening, Covid-19 (Geir informerer)
– Fastsette medlemskontingent 2020
– Budsjett 2020
– Valg

Oppdal 01.04.20
Styret i Oppdal Sykkelklubb