Månedlige arkiver: april 2019

Innkalling ekstraordinært årsmøte 2019

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte for Oppdal Sykkelklubb

Dato: 29.04.19

Tid: Kl. 19.30 Sted: Klubbhus i Kåsen

SAKSLISTE

– Godkjenning av de som er stemmeberettigede

– Godkjenning av innkalling og saksliste

– Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å signere protokollen

– Valg

 

Oppdal 08.04.19 Styret i Oppdal Sykkelklubb