Retningslinjer

Retningslinjer for refusjon av kostnader i forbindelse med sykkelritt

Det kommer mange søknader om å få refundert kostnader fra klubbens medlemmer. Styret er glad for at det er stor aktivitet i klubben, men ønsker også å ha kontroll på klubbens kostnader. Det forutsettes samkjøring, benytt gjerne klubbens tilhenger dersom det er hensiktsmessig. For inneværende sesong har styret besluttet at følgende kostnader dekkes:

Ritt i utlandet Nasjonale mesterskap Norges Cup Andre aktive ritt Tur-/trimritt
Barn (aldersbestemte klasser) Søknad* Start-kontingent Dekkes ikke
Junior Søknad* Startkontingent, billigst mulig overnatting og billigst mulig reise** Startkontingent, billigst mulig overnatting og billigst mulig reise** Start-kontingent Dekkes ikke
Senior Søknad* Startkontingent, billigst mulig overnatting og billigst mulig reise** Startkontingent, billigst mulig overnatting og billigst mulig reise** Start-kontingent Dekkes ikke
Veteran Søknad* Søknad* Søknad* Dekkes ikke Dekkes ikke

*Søknad om dekning av kostnader må sendes styret i forkant av konkurransen.
** Kostnader dekkes ved korrekt utfylt Reiseregning (med kvitteringer). Reiseregningen må attesteres av oppmann eller et styremedlem.

Forutsetning for at kostnader dekkes:

   • Deltageren skal delta for «Oppdal Sykkelklubb» og bruke korrekt klubbdrakt (trøye og bukse) for å få refusjon, dersom ikke annet er godkjent av styret
   • Refusjon ved enkeltpåmelding skjer først etter at konkurransen er gjennomført
   • Utøver som ikke stiller til start kan likevel få refusjon om legeattest framlegges
   • Deltagere som melder seg på ritt der klubben skal betale, må gjøre dette minimum tre dager før betalingsfristen utløper
   • Deltagere som melder seg på ritt og betaler via Quick Timing legger ut for dette selv. Ved slutten av sesongen sendes Reiseregning og kvitteringer til kasserer
   • Ved fellesturer til ritt og treningssamlinger m.m. skal OSK sin konto benyttes som innbetalingskonto for egenandeler. Faktura rutes til OSK. Kasserer skal alltid motta oversikt i forkant.
   • For ritt der utøveren ikke får dekket startkontingent, skal utøveren ikke forespørre arrangør om å sende faktura til Oppdal Sykkelklubb

 

 

Generelle økonomiske retningslinjer for Oppdal Sykkelklubb:

  • Benytt alltid postboksadressen som fakturaadresse (dette for å unngå forsinkelser og merkostnader)
  • Skal du gjøre innkjøp på vegne av klubben kan du benytte OSK sitt bankkort, kontakt kasserer. Kvitteringer skal leveres til kasserer. Innkjøp skal være avtalt med styret
  • Har du lagt ut penger for klubben, benytt eget skjema for tilbakebetaling. Vedlegg alltid kvitteringer
  • Når egne grupper skal gjøre innkjøp/legge ut for diverse, kan de bruke kontoen til OSK som mellomledd, men da skal alle innbetalinger også skje direkte inn til konto, oversikt over inn- og utbetalinger sendes kasserer omgående
  • Unngå innbetalinger til private konti, bruk da heller OSK sin konto som innbetalingskonto + at OSK betaler regningen
  • Ved større arrangement i OSK sin regi skal kasserer ha budsjett i forkant. Alle inn- og utbetalinger skal gå gjennom OSK sin konto

Forutsetning for at kostnader dekkes:

   • Deltageren skal delta for «Oppdal Sykkelklubb» og bruke klubbdrakt for å få refusjon, dersom ikke annet er godkjent av styret
   • Refusjon ved enkeltpåmelding skjer først etter at konkurransen er gjennomført
   • Utøver som ikke stiller til start kan likevel få refusjon om legeattest framlegges
   • Deltagere som melder seg på ritt der klubben skal betale, må gjøre dette minimum tre dager før betalingsfristen utløper
   • Deltagere som melder seg på ritt og betaler via Quick Timing legger ut for dette selv. Ved slutten av sesongen sendes Reiseregning og kvitteringer til kasserer
   • Ved fellesturer til ritt og treningssamlinger m.m. skal OSK sin konto benyttes som innbetalingskonto for egenandeler. Faktura rutes til OSK. Kasserer skal alltid motta oversikt i forkant.
   • For ritt der utøveren ikke får dekket startkontingent, skal utøveren ikke forespørre arrangør om å sende faktura til Oppdal Sykkelklubb

Bruk av bilder i klubbsammenheng
Flott å se at mange er aktive på Facebooksiden til Oppdal Sykkelklubb og at det legges ut mange flotte bilder!
Noen av bildene som legges ut på FB og www.oppdalsykkelklubb.no kan benyttes av våre sponsorer og presse. De som ikke vil ha bilde av seg selv publisert på vår nettside kan sende en e-post til post@oppdalsykkelklubb.no. Fint om også de som legger ut bilder er bevisst på hvilke type bilder som legges ut.

Aktivitetsstøtte for barn og ungdom
Oppdal kommune utbetaler støtte til lokale lag og foreninger som driver organiserte aktiviteter for barn og ungdom.
Oppdal sykkelklubb søker slik støtte. Mer informasjon om ordningen finner du på Oppdal kommune sin hjemmeside.

 

Oversikt over  kjøregodtgjørelse ifm ritt rek./jr.
0-30 mil (t/r): 300 kr + 100 pr ekstra barn ut over eget/egne
30-60 mil (t/r): 700 kr + 200 pr ekstra barn ut over eget/egne
60-120 mil (t/r): 1100 kr + 250 pr ekstra barn ut over eget/egne
120 mil à: 1300kr  + 300 pr ekstra barn ut over eget/egne

I tillegg kan det søkes om støtte til hotellovernatting for utøver på reier over 300 km en vei.


Reiseregning_mal
Timeliste dugnad_mal
Aktivitetsstøtte skjema