Kart over sykkeltrimposter

Her er lenke til kart over sykkeltrimpostene klubben har ute i sommersesongen. De er nå inne for vinteren, og trekning har funnet sted:
Svarthaugen – Martin Morken
Gotheim – Harald Plassen
Langvelldalen – Ingrid Bjørndalsæter
Bjørklia – Brita Steen
Gjevillvasshytta – Otto Meisingset

Gavekort fra Intersport Oppdal kommer i posten. Gratulerer! 

http://kart.gulesider.no/m/U5wC5?embed=true&center=62.63724138698338%2C9.680328369140625&zoom=11&layer=map

Medlemskontingent 2018

Oppdal sykkelklubb har siden 2015 benyttet medlemsstystemet Min Idrett. Medlemskontingenten for 2018 vil som i fjor faktureres derfra. De som har liten kjennskap til dette kan lese mer under Medlemskontingent.

 

Man kan hente ut medlemsbevis på Min Idrett når kontigenten er betalt.

Informasjon fra NCF vedrørende rankinger

Som flere av dere har sett er vår elektroniske NCF ranking nå publisert. Gjennom dette systemet regnes nå stillingen i NorgesCupene- og i våre NCF Rankinger ut. Dere finner de ulike rankingene her: http://www.sykling.no/ranking/Sider/NCF2014.aspx

Med så mange tellende ritt og utøvere vil det lett kunne oppstå feil i slike lister. For å kunne holde listene riktige er vi avhengig av at dere forløpende melder fra om eventuelle feil. Vi har så langt oppdaget en del feil pga variasjon eller mangler på oppgitte fødselsdatoer eller ulike skrivemåter i navn som gjør at automatisk matching mot lisensregistreret feiler. Det er viktig at utøveren meldes på med sin riktige fødselsdato og at navn er likt skrivet som på lisensen. Finner dere feil i rankingene så rapporteres de sammen med fødselsdato på gjellende utøver til: perarne@quick.no