Styrets saker

Her vil du finne referat fra styremøtene, årsmøtedokumenter og Vedtekter for Oppdal Sykkelklubb.
OSK holder styremøter omtrent en gang pr måned. I kalenderen vil du finne datoene for styremøter. Dersom du har ønske om saker som styret skal ta opp, kan du gi beskjed til styret. Kontaktinformasjon styret finnes under Kontakt (link til kontaktside)

2017

Innkalling-til-ekstraordinært-årsmøte-2017

Innkalling til ordinært årsmøte 2017

Årsmøtedokument 2017

2016
Signert årsmelding og protokoll årsmøte 2016

2015
Årsmøtedokument OSK 2015
Protokoll årsmøte 2015
2014
Årsmøtedokument OSK 2014
Protokoll ekstraordinært årsmøte 2014
2013
Protokoll årsmøte OSK 2013