Klubbspinning 2017/2018

Det er også i år klubbspinning på Spenst onsdager kl. 1900-2000. Frem til jul og fra jul til påske. Klubben har ti plasser og det er første mann/kvinne til mølla. Spenst disponerer resten av syklene.

Les mer

Tilbud om innetrening på Spenst Oppdal

Pulssenteret blir snart til Spenst Oppdal og har et tilbud til klubbens medlemmer: Tren for kr. 400,- (prisoppgang til kr. 429,- fra 1.1.2018) pr. måned fra september til april. Deretter fryses medlemsskapet uten betaling i fire måneder. Ta forbindelse med Siri Hoseth på Puls  (post@pulsoppdal.no) for innmelding og mer informasjon.

Les mer

Stivettreglene

Styret oppfordrer alle medlemmer til å følge stivettreglene slik at stiene vi ferdes på kan være til glede for syklister, og alle andre, både nå og i fremtiden 🙂   http://www.nots.no/about/ferdselrettigheter/stivettreglene/    

Les mer

Kart over sykkeltrimposter

Her er lenke til kart over sykkeltrimpostene klubben har ute i sommersesongen. De er nå inne for vinteren, og trekning har funnet sted: Svarthaugen – Martin Morken Gotheim – Harald Plassen Langvelldalen – Ingrid Bjørndalsæter Bjørklia – Brita Steen Gjevillvasshytta – Otto Meisingset Gavekort fra Intersport Oppdal kommer i posten. Gratulerer!  http://kart.gulesider.no/m/U5wC5?embed=true&center=62.63724138698338%2C9.680328369140625&zoom=11&layer=map

Les mer

Medlemskontingent 2018

Oppdal sykkelklubb har siden 2015 benyttet medlemsstystemet Min Idrett. Medlemskontingenten for 2018 vil som i fjor faktureres derfra. De som har liten kjennskap til dette kan lese mer under Medlemskontingent.   Man kan hente ut medlemsbevis på Min Idrett når kontigenten er betalt.

Les mer

Informasjon fra NCF vedrørende rankinger

Som flere av dere har sett er vår elektroniske NCF ranking nå publisert. Gjennom dette systemet regnes nå stillingen i NorgesCupene- og i våre NCF Rankinger ut. Dere finner de ulike rankingene her: http://www.sykling.no/ranking/Sider/NCF2014.aspx Med så mange tellende ritt og utøvere vil det lett kunne oppstå feil i slike lister. For å kunne holde listene riktige er vi avhengig av

Les mer