Category Archives: Nyheter

Klubbmesterskap tirsdag 11. juni.

Start ved Oppdalsbanken kl 19. Nøytral sone til der gamle kongeveg kommer ned på R70. Rittet kjøres som trening så veitrafikkloven skal følges. 

Det blir kjørt til Lønset andre innkjørsel med snuing der. Ved Brudalen taes veien opp til Hindset, her blir det ”strade bianche” opp til Skarveien med mål som før ved ferista ved innkjøring til Grøtsetra. 

Håper folk stiller, damene også. Dette er en kort og fin tur som kan nytes i den farten man måtte ønske. 

Innkalling ekstraordinært årsmøte 2019

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte for Oppdal Sykkelklubb

Dato: 29.04.19

Tid: Kl. 19.30 Sted: Klubbhus i Kåsen

SAKSLISTE

– Godkjenning av de som er stemmeberettigede

– Godkjenning av innkalling og saksliste

– Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å signere protokollen

– Valg

 

Oppdal 08.04.19 Styret i Oppdal Sykkelklubb

Klubbspinning 2019

Det er også i år klubbspinning på Spenst onsdager kl. 1900-2000 frem til påske.

Klubben har ti plasser og det er første mann/kvinne til mølla. Spenst disponerer resten av syklene.

Tilbud om innetrening på Spenst Oppdal

Spenst Oppdal sitt tilbud til klubbens medlemmer:
Tren for kr. 429,- pr. måned fra september til april. Deretter fryses medlemsskapet uten betaling i fire måneder. Ta forbindelse med Siri Hoseth på Puls  (post@pulsoppdal.no) for innmelding og mer informasjon.

Kart over sykkeltrimposter

Her er lenke til kart over sykkeltrimpostene klubben har ute i sommersesongen. De er nå inne for vinteren, og trekning har funnet sted:
Svarthaugen – Martin Morken
Gotheim – Harald Plassen
Langvelldalen – Ingrid Bjørndalsæter
Bjørklia – Brita Steen
Gjevillvasshytta – Otto Meisingset

Gavekort fra Intersport Oppdal kommer i posten. Gratulerer! 

http://kart.gulesider.no/m/U5wC5?embed=true&center=62.63724138698338%2C9.680328369140625&zoom=11&layer=map

Medlemskontingent 2018

Oppdal sykkelklubb har siden 2015 benyttet medlemsstystemet Min Idrett. Medlemskontingenten for 2018 vil som i fjor faktureres derfra. De som har liten kjennskap til dette kan lese mer under Medlemskontingent.

 

Man kan hente ut medlemsbevis på Min Idrett når kontigenten er betalt.

« Older Entries