• Lisens 2016

  Når avgift til klubben er betalt må den som skal ha helårslisens selv gå inn på EQ-timing og bestille denne. Sykkellisens 2016

  Les mer »
 • Stivettreglene

  Styret oppfordrer alle medlemmer til å følge stivettreglene slik at stiene vi ferdes på kan være til glede for syklister, og alle andre, både nå og i fremtiden   http://www.nots.no/about/ferdselrettigheter/stivettreglene/  

  Les mer »
 • Rennebu IL starter sykkelklubb

  Bakgrunnen er et ønske fra ivrige syklister om å kunne løse lisens og konkurrere for Rennebu Idrettslag, på samme vis som de gjør resten av året med ski eller joggesko,

  Les mer »
 • Kart over sykkeltrimposter

  Her er lenke til kart over sykkeltrimpostene klubben har ute. De som skriver navnet sitt er med i trekning av premier utpå høsten. http://kart.gulesider.no/m/U5wC5?embed=true&center=62.63724138698338%2C9.680328369140625&zoom=11&layer=map

  Les mer »
 • Medlemskontingent 2016

  Oppdal sykkelklubb har siden 2015 benyttet medlemsstystemet Min Idrett. Medlemskontingenten for 2016 vil som i fjor faktureres derfra. De som har liten kjennskap til dette kan lese mer under Medlemskontingent. Purring på

  Les mer »

Siste poster i kategorien Ritt